Vsaka srednja šola v kampusu Lawrence je edinstvena, vendar obstajajo skupne značilnosti, ki bi jih dijaki morali poznati na začetku svoje srednješolske kariere. Od začetka devetega razreda do podelitve diplom se morajo učenci osredotočiti na izpolnjevanje diplomskih zahtev, da bi bili pripravljeni na univerzo.

 

Vsi dijaki v srednji šoli morajo izpolnjevati zahteve zvezne države Massachusetts, pa tudi zahteve za maturo na javnih šolah Lawrence. V spodnji tabeli so zahteve za maturo, ki so skupne vsem šestim šolam. V vsaki posamezni šoli obstajajo dodatne zahteve.

 

Angleščino in matematiko je treba opravljati vsako leto, tudi če presegata znesek, potreben za diplomo.

 

Vsi učenci v Massachusettsu morajo opraviti teste MCAS iz angleščine in matematike v desetem razredu ter izpit iz naravoslovja ter pridobiti 110 kreditnih točk pri obveznih in izbirnih predmetih.

 

Zahteve glede kreditov/tečaja

Število kreditov

Angleščina
4 Years
Matematika
4 Years
Zgodovina ZDA (vključuje zgodovino in vlado Lawrence/Massachusetts)
2 Years
Družboslovje
1 Leto
Znanost 
3 Years
Zdravje
1 semester
Športna vzgoja 
2 semester
Dodatni tečaji proti diplomi (vsaka srednja šola ponuja te tečaje v skladu s temo šole)
2.5 Years
MCAS v ELA, matematiki in STE
Strokovno/napredno
Skupni krediti
110 krediti

Kliknite tukaj za profil šole