Obrazci

Obrazci za finance in proračun

Uporabite dokumente in obrazce o financah in proračunu, sistemu Munis in časovnicah.

Časovnice

Obrazci

MUNIS


Obrazci za storitve skupnosti, družine in študentov

Spodnji obrazci in dokumenti se nanašajo na družinsko in študentsko angažiranost.


Obrazci za upravljanje objektov

Spodaj so obrazci za najem šolskih prostorov.


Obrazci za človeške vire

Spodaj je seznam zdravstvenih obrazcev, obrazcev za povračilo stroškov, ugodnosti in številnih drugih obrazcev in dokumentov, povezanih s človeškimi viri. 

Napredovanje/Magister vzgojitelj

Informacije o ugodnostih

Kolektivne pogodbe dejavnosti

Informacije o depresiji in samomoru
 
 
Informacije o programu pomoči zaposlenim
 

Glasilo za zaposlene

Obrazci za zdravje in zobozdravstvo

Obrazci življenjskega zavarovanja

Informacije TSA

Politike človeških virov

Obrazec za povračilo

Pot do licence

 


Obrazci produkcijskega centra

Spodaj je notranji obrazec za oddajo zahteve za tiskanje z uporabo LPS Production Center za velike dokumente in bolj naključne natise.


Obrazci o varnosti v šoli

Spodaj so obrazci, povezani z varnostjo v šoli.


Vrh