Udalosti Wetherbee

usmievavá rodina na školskej akcii

Škola Wetherbee privítala viacjazyčných študentov na podujatí pred zimnými prázdninami. Rodiny a ich študenti anglického jazyka zhodnotili svoj doterajší pokrok v tomto roku. Užitočné materiály boli poskytnuté v angličtine a španielčine a rodiny sa mohli spolu zabaviť.