Tarbox Events

zhromaždenie s ľuďmi, ktorí držia písmenové znaky, ktoré vysvetľujú tiger

V piatok 30. septembra mal Tarbox svoju prvú montáž TIGER v mesiaci. Celá škola sa zhromaždila v telocvični, aby zistila, kto je tých 15 tigrov. Tiger mesiaca musí preukázať tímovú prácu, integritu, ciele, empatiu a zodpovednosť. TIGER, čo sa píše TIGER! Už sa nevieme dočkať budúceho mesiaca!

učitelia sediaci pri stole

Učitelia v Tarboxe tvrdo pracovali na príprave svojich študentov budúci týždeň. Dnes ráno sa zúčastnili výzvy na budovanie tímu. Už sa nevieme dočkať, kedy uvidíme všetkých našich študentov!

tarbox znak

Vitajte späť v rodinách Tarboxov! Usilovne sme sa pripravovali na váš návrat do školy. Príďte do školy Tarbox v piatok 26. augusta od 1:00 do 2:30. Budete môcť stretnúť svojho nového učiteľa a vidieť svoju triedu! Tešíme sa na vás všetkých! 

Upozorňujeme na zmenu hodín od nového školského roka od 7:50 do 2:50.