Špeciálny vzdelávací poradný kabinet

Keď sa presúvame do ďalšej fázy našej novej kancelárie študentských podporných služieb, členovia miestnej školskej štvrti, ako aj vedúci predstavitelia rodičov boli pozvaní, aby slúžili v Kabinete na obhajobu špeciálneho vzdelávania. Predtým okres Lawrence Public School vytvoril riadiaci výbor na zváženie potrieb študentov, ktorí prechádzajú na zvýšené príležitosti na začlenenie. Tento výbor odviedol vynikajúcu prácu a pomohol spustiť trvalé a rastúce modely excelentnosti programu pre študentov s autizmom. Keďže pokračujeme v zvažovaní našej širšej vízie inkluzívnych príležitostí, chceli by sme zriadiť Advokačný kabinet, ktorý nám pomôže viesť neustále zlepšovanie a komunikáciu s širšou komunitou. Kabinet sa teší na zdieľanie nedávno vyvinutej pracovnej definície inklúzie pre verejné školy v Lawrence.

Prvé zasadnutie novovytvorenej Poradnej rady pre špeciálne vzdelávanie sa konalo v pondelok 9. decembra.

Ako súčasť Počiatočnej agendy pre špeciálny pedagogický poradný kabinet vypracovali Lawrence Public Schools definíciu inklúzie žiakov v našich školách.