Oddelenie základného a stredného školstva v Massachusetts každoročne vydáva vysvedčenie pre každú školu a okres v štáte. Tak ako vysvedčenie žiaka ukazuje, ako sa mu darí v rôznych triedach, vysvedčenie školy a okresu je navrhnuté tak, aby rodičom a členom komunity ukázalo, ako sa škole alebo okresu darí v rôznych oblastiach. Výkazy poukazujú na silné stránky školy alebo okresu, ako aj na všetky výzvy, ktoré je potrebné riešiť, aby sa zabezpečilo naplnenie potrieb všetkých študentov.

Massachusetts vníma rodiny a komunitu ako dôležitých partnerov úspechu školy a snažil sa zabezpečiť, aby vysvedčenia boli navrhnuté ako ľahko použiteľné nástroje, ktoré poskytujú zmysluplné informácie.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa výročného školského vysvedčenia alebo toho, ako ho môžete použiť na to, aby ste svojmu dieťaťu pomohli v akademickom raste, obráťte sa na školu svojho dieťaťa. Riaditeľ a zamestnanci školy vám radi pomôžu.