Lawrence Family Public Academy Events

študent drží umelecké dielo

Toto je Liam. Minulý rok v decembri mal 5 rokov. Liam je vzorný študent, ktorý rád tvrdo pracuje, aby dosiahol veľké úspechy. Číta na druhom stupni a rád robí mentálnu matematiku oveľa vyššie, ako je jeho trieda. Keď prišiel k nášmu študentovi, Liam mal problémy s jemnou motorikou. Jeho písanie bolo primerané veku, ale jeho mozog ďaleko dopredu. Teraz je Liamov rukopis úžasný. Vie písať vety.

Je určite jednou z najlepších verejných škôl Lawrence. Je mi cťou byť prvým učiteľom, ktorý pracuje s touto mladou mysľou. Príroda urobila svoju prácu, teraz od nás prišla výchova.

žiaci sediaci v kruhu pracujúci so svojím učiteľom

Študenti sú späť na všetkých verejných školách v Lawrence. Predškolská škola a materská škola začali tesne po Sviatku práce a žiaci sú už v triede. Tu v LFPA si vytvárame priateľov a učíme sa pravidlám školy. Krásny rok všetkým!

Obrázok detí s učiteľom Patriots

Dnes naši študenti prišli do školy vo výstroji Patriots

 Pocta víťazovi Super Bowl LIII „New England Patriots“.