Lawlor Events

montáž mladých študentov, ktorí robia triedne aktivity

V Lawlor School Acceleration Academy veríme v silu učenia. Chápeme, že každé dieťa má dar a našou úlohou je pomôcť mu tento dar využiť, aby uspelo v škole aj v živote. Naši správcovia, učitelia a zamestnanci každý deň tvrdo pracujú, aby našim študentom poskytli stimulujúce a vývojovo vhodné prostredie. Byť dychtivými študentmi, ktorí sú k sebe láskaví, je u Lawlora cenenou črtou.

študentský a srdcový remeselný projekt

Lawlor School vyrába remeslá, o ktoré sa môžete podeliť s veteránmi a poďakovať im.

"Veteráni sú srdcom Ameriky"

Fotka Učebne

Trieda pána C v škôlke v Lawlor sa učí nové veci!