Formuláre

Formuláre pre financie a rozpočet

Použite prosím dokumenty a formuláre o financiách a rozpočte, systéme Munis a pracovných výkazoch.

Pracovné výkazy

Formuláre

MUNIS


Formuláre služieb pre komunitu, rodinu a študentov

Formuláre a dokumenty uvedené nižšie súvisia so zapojením rodiny a študentov.


Formuláre na správu zariadení

Nižšie sú uvedené formuláre na prenájom školských zariadení.


Formuláre pre ľudské zdroje

Nižšie je uvedený zoznam lekárskych formulárov, formulárov preplácania, dávok a mnohých ďalších formulárov a dokumentov týkajúcich sa ľudských zdrojov. 

Advance / Master Educator

Informácie o výhodách

Kolektívne zmluvy

Informácie o depresii a samovražde
 
 
Informácie o programe pomoci pre zamestnancov
 

Spravodajca pre zamestnancov

Zdravie a zubné formy

Formuláre životného poistenia

Informácie TSA

Zásady ľudských zdrojov

Formulár na úhradu

Cesta k licencii

 


Formuláre výrobného centra

Nižšie je uvedený interný formulár na zadanie požiadavky na tlač pomocou LPS Production Center pre veľké dokumenty a náhodnejšie výtlačky sortimentu.


Školské bezpečnostné formuláre

Nižšie sú uvedené formuláre týkajúce sa bezpečnosti v škole.


top