pani skenujúca dokumenty

Kde stiahnem aplikáciu?


Pokyny na skenovanie dokumentov 

 1. Otvorte aplikáciu (DocScanner)
 2. Kliknite na tlačidlo (+) nástroj/tlačidlo v ľavej dolnej časti obrazovky 
 3. Vyberte možnosť fotoaparát nasnímajte novú fotografiu alebo použite možnosť Album použiť fotografiu uloženú v albume vášho telefónu
 4. Odfoťte svoj dokument (*tip: na odfotenie použite tmavé pozadie, pomôže to fotoaparátu identifikovať okraje na dokumente)  
 5. Použitie nástroj na úpravu fotografií (*tip: vložené do aplikácie) na úpravu okrajov dokumentu 
 6. Uložte svoje dokumenty a/alebo ich zdieľajte 

Naskenujte dokument pomocou aplikácie Notes na iPhone

 1. Otvorte poznámku alebo vytvorte novú poznámku.
 2. Využiť  a potom klepnite na Skenovať dokumenty.
 3. Umiestnite dokument do pohľadu fotoaparátu na vašom zariadení.
 4. Ak je vaše zariadenie v automatickom režime, váš dokument sa automaticky naskenuje. Ak potrebujete naskenovať manuálne, klepnite na alebo na jedno z tlačidiel hlasitosti.
 5. Potiahnutím rohov upravte skenovanie tak, aby sa zmestilo na stranu, a potom klepnite na Ponechať skenovanie.
 6. Do dokumentu môžete pridať ďalšie skeny alebo po dokončení klepnite na Uložiť.