Nicky Jam so študentmi

Študenti z triedy Beat Making Lawrence High boli pozvaní, aby sa pripojili k oznamovacej udalosti budúceho hudobného a umeleckého centra Nicka „Nicky Jam“ Rivera Caminero na Haverhill Street. Latinskoamerická popová legenda a rodák z Lawrence, Nicky a jeho otec si vo veľký deň našli chvíľku na triednu fotografiu.