skupina v škole

North Reading Subaru už druhý rok spolupracuje so strednou školou Frost. Prostredníctvom vzdelávacieho projektu Adopt A Classroom daruje North Reading Subaru školské potreby pre integrované štúdium vrátane hudby, umenia, fyziky, zdravia a informatiky. Ďakujeme za tento štedrý dar!