Študentské, rodinné a zamestnanecké kalendáre na roky 2023 – 2024

Ďalšie informácie týkajúce sa dátumov prázdnin, školských prázdnin a dní predčasného uvoľnenia nájdete v nasledujúcich dokumentoch.