Kalendáre

Študentské, rodinné a zamestnanecké kalendáre na roky 2022 – 2023

Ďalšie informácie týkajúce sa dátumov prázdnin, školských prázdnin a dní predčasného uvoľnenia nájdete v nasledujúcich dokumentoch.

Študentské, rodinné a zamestnanecké kalendáre na roky 2021 – 2022

Ďalšie informácie týkajúce sa dátumov prázdnin, školských prázdnin a dní predčasného uvoľnenia nájdete v nasledujúcich dokumentoch.