Hodiny centra vzdelávania dospelých

Office:

Pondelok – piatok: 8:00 – 4:30

Utorok, streda, štvrtok: 5:30 – 8:45

Rozvrhy tried:
AM/Ráno:

Pondelok až piatok od 8:30 do 11:30  

Pondelok - piatok 9:00 - 1:00

(Trieda parapedagógov v rámci partnerstva LWFI)

utorok – štvrtok 9:00 – 12:00

(Príprava na občianstvo)

PM/Popoludní:

utorok – štvrtok 12:15 – 2:30 

večer:

utorok – štvrtok 5:45 – 8:45

(Všetky triedy: ESOL, ESOL / príprava na občianstvo, anglická HSE a španielska HSE)

Lawrence Test Center Hodiny

9: 00 AM - 3: 00 PM

(Ponúkané testy: GED, HiSET, MTEL, GRE a ParaPro Assessment)