Nástroje na zjednodušenie ovládania

Lawrence School Committee podporuje celoživotné zdravé stravovacie návyky a pozitívnu fyzickú aktivitu pre všetkých študentov a zamestnancov verejných škôl v Lawrence. Školský výbor sa zaviazal riešiť rastúcu mieru zdravotných následkov súvisiacich so stravovaním medzi týmito skupinami a zabezpečiť, aby verejné školy v Lawrence zaujali komplexný prístup k preskúmaniu a začleneniu zmien v politike, učebných osnovách a prevádzkových postupoch na podporu zdravého životného štýlu a vhodných výživových praktík. všetci študenti. Verejné školy v Lawrence tak uznávajú dôležitý vzťah medzi wellness a akademickým úspechom. Na základe § 204 zákona o verejnom zákone 111-296: Zákon o výžive detí a WIC Reauthorization Act a odporúčaní ministerstva školstva v Massachusetts bude naše úsilie viesť nasledujúci prístup.

Logo verejnej školy Lawrence

Ústredie

237 Essex Street, Lawrence, MA 01840
Telefón 978-975-5900 Fax 978-722-8544

         

Centrum rodinných zdrojov

Essex Street 237. 4th Poschodie, Lawrence, MA 01840
Telefón 978-975-5900 Fax 978-722-8551