Nástroje na zjednodušenie ovládania

V roku 1998 Kongres novelizoval zákon o rehabilitácii z roku 1973, aby od federálnych agentúr vyžadoval, aby sprístupnili svoje elektronické a informačné technológie (EIT) ľuďom so zdravotným postihnutím. Zákon (29 USC § 794 (d)) sa vzťahuje na všetky federálne agentúry, keď vyvíjajú, obstarávajú, udržiavajú alebo používajú elektronické a informačné technológie. Pod Oddiel 508, agentúry musia poskytnúť zdravotne postihnutým zamestnancom a členom verejnosti prístup k informáciám porovnateľný s prístupom, ktorý majú ostatní. Nasledujúci postup podávania sťažností je určený na rýchle a spravodlivé riešenie sťažností týkajúcich sa webovej stránky, ktoré zahŕňajú diskrimináciu alebo prístup na základe zdravotného postihnutia.

Logo verejnej školy Lawrence

Ústredie

237 Essex Street, Lawrence, MA 01840
Telefón 978-975-5900 Fax 978-722-8544

         

Centrum rodinných zdrojov

Essex Street 237. 4th Poschodie, Lawrence, MA 01840
Telefón 978-975-5900 Fax 978-722-8551