Gabinet doradczy ds. edukacji specjalnej

Gdy przechodzimy do kolejnej fazy naszego nowego Biura Usług Pomocy Uczniom, członkowie lokalnego okręgu szkolnego oraz liderzy rodziców zostali zaproszeni do służby w Gabinecie Adwokackim ds. Edukacji Specjalnej. Wcześniej okręg Lawrence Public School utworzył komitet sterujący, aby rozważyć potrzeby uczniów przechodzących na większe możliwości włączenia. Komitet ten wykonał doskonałą pracę i pomógł wprowadzić trwałe i rozwijające się modele doskonałości programów dla uczniów z autyzmem. Ponieważ nadal rozważamy naszą szerszą wizję możliwości integracji, chcielibyśmy utworzyć Gabinet Adwokacki, który pomoże nam kierować ciągłym doskonaleniem i komunikacją z większą społecznością. Gabinet oczekuje na udostępnienie niedawno opracowanej roboczej definicji włączenia dla szkół publicznych im. Lawrence'a.

Pierwsze spotkanie nowo utworzonej Rady Pedagogicznej ds. Edukacji Specjalnej odbyło się w poniedziałek 9 grudnia.

W ramach wstępnej agendy Gabinetu Doradczego ds. Edukacji Specjalnej, Szkoły Publiczne im. Lawrence'a opracowały definicję włączenia uczniów do naszych szkół.