fundament betonowy ze wspornikiem ściany zbrojeniowej

Wzdłuż obwodu budynku kontynuowane jest układanie betonowych ścian fundamentowych. Istniejące media zostały poprowadzone przez Haverhill Street i połączone z terenem projektu. Instalacja szybu windy jest prawie zakończona.

 

Kliknij tutaj, aby zobaczyć szczegóły Lawrence'a Olivera na czerwiec 2023 r