• Zarząd Budowy Szkół Massachusetts
  • Miasto Wawrzyńca
  • Lawrence Szkoły publiczne
  • Anser Advisory, kierownik projektu właściciela
  • SMMA, projektant
  • Consigli Construction, kierownik budowy