• Burmistrz Brian A. DePeña, miasto Lawrence, przewodniczący Komitetu Budowy Szkoły 
  • Juan P. Rodriguez, tymczasowy kurator szkół publicznych Lawrence
  • Odanis Hernandez, dyrektor operacyjny Lawrence Public Schools
  • Walter Callahan, Lawrence Public Schools Dyrektor ds. Zamówień
  • Timothy Caron, Lawrence Public Schools Manager Obiekty i zakład
  • Shalimar Quiles, dyrektor szkoły podstawowej Henry K. Oliver
  • Jessica Deimel, dyrektor, Henry K Oliver Gimnazjum
  • Stephany Infante, mieszkaniec i członek Rady Miejskiej Lawrence
  • Patricia Mariano, Komitet Szkolny Lawrence 
  • Przedstawiciel Frank Moran, rezydent i przedstawiciel stanowy MA
  • Ariel Pérez, dyrektor finansowy Lawrence Public Schools