Zasady internetowe

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie korzystania z tej witryny. Podczas poruszania się po tej witrynie możesz zobaczyć linki, które po kliknięciu przeniosą Cię do innych witryn obsługiwanych przez inne agencje państwowe oraz, w niektórych rzadkich przypadkach, witryn internetowych spoza Lawrence Public Schools. Te inne strony internetowe mają indywidualną politykę prywatności dostosowaną do interakcji dostępnych za pośrednictwem tych stron. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności dla każdej witryny, którą odwiedzasz za pośrednictwem dowolnego linku znajdującego się na tej stronie.

Na tej stronie dokładamy wszelkich starań, aby chronić Twoją prywatność w maksymalnym możliwym stopniu. Jednakże, ponieważ niektóre informacje, które otrzymujemy za pośrednictwem tej witryny podlegają Ustawie o rejestrach publicznych, Ustawie Ogólnej Stanu Massachusetts Rozdział 66, Sekcja 10, nie możemy zapewnić absolutnej prywatności. Informacje, które przekazujesz nam za pośrednictwem tej witryny, mogą zostać udostępnione członkom społeczeństwa zgodnie z tym prawem. Niniejsza polityka informuje Cię o informacjach, które zbieramy od Ciebie na tej stronie i co z nią robimy. Na podstawie tych informacji możesz dokonać świadomego wyboru sposobu korzystania z tej witryny.

Informacje zbierane i przechowywane automatycznie przez tę witrynę

Ta strona zbiera i przechowuje również Twój „adres protokołu internetowego (IP)” (który nie identyfikuje Cię jako osoby) przez czas nieokreślony, a także informacje o dacie i godzinie Twojej wizyty, czy żądany plik istnieje i w jaki sposób wiele „bajtów” informacji zostało przesłanych do Ciebie przez Internet z tej witryny. Wykorzystujemy te dane do oceny częstotliwości odwiedzin tej witryny oraz popularności jej różnych stron i funkcji.

Ponadto możemy korzystać z zewnętrznych narzędzi analitycznych do zbierania informacji o korzystaniu z tej witryny. Narzędzia te zbierają informacje, takie jak częstotliwość odwiedzania tej witryny przez użytkowników, odwiedzane przez nich strony i inne witryny, z których korzystali przed odwiedzeniem tej witryny. Używamy informacji uzyskanych z tych narzędzi tylko w celu ulepszenia tej witryny. Narzędzia analityczne, z których korzystamy, zbierają tylko adres IP przypisany do Ciebie w dniu wizyty na tej stronie, a nie Twoje imię i nazwisko lub inne informacje identyfikujące. Nie łączymy informacji zebranych za pomocą narzędzi analitycznych z informacjami umożliwiającymi identyfikację osoby. Chociaż narzędzia analityczne umieszczają trwały plik cookie w przeglądarce internetowej, aby zidentyfikować Cię jako unikalnego użytkownika przy następnej wizycie na tej stronie, plik cookie nie może być używany przez nikogo poza zewnętrznym dostawcą usług analitycznych. Możesz uniemożliwić dostawcy analiz rozpoznawanie Cię podczas ponownych wizyt na tej stronie, wyłączając pliki cookie w przeglądarce.

Pliki Cookies

Lawrence Public Schools wykorzystuje pliki „cookie” w celu zwiększenia komfortu korzystania z naszej Witryny i gromadzenia danych analitycznych. Pliki cookie to pliki tekstowe, które umieszczamy w przeglądarce Twojego komputera, urządzenia mobilnego, tabletu lub innego urządzenia, aby pomóc nam poprawić nasz dostęp do naszej Witryny i zidentyfikować powracających odwiedzających naszą Witrynę. Pliki cookie mogą również umożliwić nam śledzenie i ukierunkowanie zainteresowań odwiedzających naszą Witrynę, aby poprawić wrażenia z naszej Witryny. Używamy plików cookie, aby zrozumieć sposób korzystania z Witryny i ulepszać zawartość naszej Witryny. Ponadto możemy korzystać z usług stron trzecich w celu gromadzenia i wykorzystywania anonimowych informacji o Twoich wizytach i interakcjach z naszą Witryną za pomocą technologii, takich jak pliki cookie, w celu personalizacji doświadczeń. Pliki cookie nie przechowują danych osobowych o Tobie, chyba że dobrowolnie je podasz. 
Lawrence Public Schools nie gromadzi żadnych danych osobowych o Tobie, chyba że podasz je dobrowolnie, wysyłając wiadomość e-mail, wypełniając wniosek lub formularz rejestracji na wydarzenie lub wypełniając aplikację online.
Witryna Lawrence Public Schools używa tymczasowych „sesyjnych plików cookie”, aby zapewnić użytkownikom lepsze wrażenia. Na przykład witryna Lawrence Public Schools wykorzystuje sesyjne pliki cookie w celu obsługi funkcji ułatwień dostępu, które umożliwiają wszystkim naszym użytkownikom równy dostęp do poruszania się po naszej witrynie, którym może, ale nie musi, sprawiać trudności w przeglądaniu lub poruszaniu się w witrynie Lawrence Public Schools. Te pliki cookie są przechowywane tylko w pamięci i są usuwane po zamknięciu przeglądarki użytkownika.

Witryna Lawrence Public Schools używa również „trwałych plików cookie”. Celem tych trwałych plików cookie jest zbieranie i agregowanie danych dotyczących aktywności odwiedzających witrynę, co pozwala nam na ciągłą ocenę i ulepszanie naszych usług w witrynie. Na przykład witryna Lawrence Public Schools używa „trwałych plików cookie”, aby pomóc zachować logowanie odwiedzającego, który korzysta z witryny Lawrence Public Schools. Możesz zdecydować się na wyłączenie trwałych plików cookie. Należy jednak pamiętać, że wyłączenie trwałych plików cookie może wpłynąć na możliwość przeglądania lub interakcji z niektórymi funkcjami tej witryny.

Możesz odrzucić pliki cookie, wyłączając je w swojej przeglądarce. Twoja przeglądarka może być również ustawiona tak, aby nie akceptować plików cookie.

Rozpowszechnianie Twoich danych osobowych

Nie sprzedajemy żadnych informacji umożliwiających identyfikację osób zebranych za pośrednictwem tej witryny lub przesłanych do witryny Lawrence Public Schools za pośrednictwem tej witryny. Jednak po dobrowolnym przesłaniu za pośrednictwem tej witryny informacji umożliwiających identyfikację osoby, Lawrence Public Schools może, według własnego uznania, udostępnić Twoje dane stronom trzecim. Chociaż Lawrence Public Schools generalnie nie ujawnia takich informacji osobom trzecim, może to zrobić według własnego uznania. Ponadto informacje, które dobrowolnie przekazujesz, zostaną również ujawnione pracownikom lub urzędnikom Lawrence Public Schools lub osobom związanym umową ze Lawrence Public Schools, którzy mają „potrzebę poznania” Twoich danych w celu wypełnienia swoich obowiązków służbowych i odpowiadanie na Twoje prośby.

Linki do innych stron

Ta Witryna zawiera łącza do innych witryn. Lawrence Public Schools nie ponosi odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności ani zawartość takich innych witryn internetowych. Zachęcamy do bycia świadomym po opuszczeniu tej Witryny, aby zapoznać się z oświadczeniami o ochronie prywatności na innych stronach internetowych.

Ograniczenie odpowiedzialności

Użytkownik przyjmuje na siebie całą odpowiedzialność i ryzyko związane z korzystaniem z tej Witryny i Internetu w ogóle. W żadnym wypadku Lawrence Public Schools ani żadna osoba zaangażowana w tworzenie lub utrzymywanie tej Witryny nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne lub wynikowe szkody, utracone zyski lub jakiekolwiek inne szkody, w tym, bez ograniczeń, szkody wynikające z; korzystanie lub niemożność korzystania lub dostępu do Witryny i/lub jakichkolwiek innych witryn internetowych, które są połączone z niniejszą Witryną; poleganie przez odwiedzającego na wszelkich informacjach uzyskanych za pośrednictwem Witryny; lub pomyłki, przeoczenia, przerwy, usunięcie plików, wirusy, błędy, wady lub jakiekolwiek awarie w działaniu, awaria komunikacji, kradzież, zniszczenie lub nieautoryzowany dostęp. W państwach, które nie dopuszczają powyższych ograniczeń odpowiedzialności, odpowiedzialność jest ograniczona w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

Zmiany zasad

Wszelkie informacje, które zbieramy zgodnie z aktualną polityką prywatności, będą podlegać warunkom tej polityki. Po wejściu zmian w życie wszystkie nowe gromadzone przez nas informacje będą podlegać nowym zasadom.

Informacje kontaktowe

W przypadku pytań dotyczących prywatności podczas korzystania z tej witryny prosimy o kontakt z LPS Media, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


 

Polityka dostępności

 
W 1998 roku Kongres zmienił ustawę o rehabilitacji z 1973 roku, aby wymagać od agencji federalnych udostępnienia ich technologii elektronicznej i informacyjnej (EIT) osobom niepełnosprawnym. Prawo (29 USC § 794 (d)) ma zastosowanie do wszystkich agencji federalnych, gdy opracowują, nabywają, utrzymują lub wykorzystują technologię elektroniczną i informacyjną. Pod Sekcja 508, agencje muszą zapewniać niepełnosprawnym pracownikom i członkom społeczeństwa dostęp do informacji porównywalny z dostępem dostępnym dla innych. Poniższy proces składania skarg ma na celu zapewnienie szybkiego i sprawiedliwego rozstrzygania skarg dotyczących strony internetowej dotyczącej dyskryminacji lub dostępu ze względu na niepełnosprawność.
 
 
 

Polityka skarg dotycząca sekcji 508

 
Lawrence Public Schools jest zaangażowana w ochronę i zapewnienie praw niepełnosprawnych uczniów. Witryna jest zgodna z sekcją 508, a jej wytyczne dotyczące sprzętu telekomunikacyjnego i wyposażenia pomieszczeń klienta objętego sekcją 255 ustawy o komunikacji z 1934 r. Proponowane poprawki i aktualizacje norm opartych na sekcji 508 i wytycznych opartych na sekcji 255 mają na celu zapewnienie, że technologie informacyjno-komunikacyjne objęte odpowiednimi statutami są dostępne i mogą być używane przez osoby niepełnosprawne.
 
Lawrence Public Schools bada i rozpatruje skargi programowe dotyczące sekcji 508. Osoby niepełnosprawne mogą złożyć skargę administracyjną do Lawrence Public Schools, prosząc o udostępnienie istniejących technologii elektronicznych i informatycznych (E&IT), takich jak strona internetowa marki Lawrence Public Schools lub niedostępny dokument, który nie jest zgodny z normami sekcji 508, podlega przeglądowi i dostosowaniu do przepisów sekcji 508.
 

Lawrence Public Schools Procedury skargowe dotyczące sekcji 508

 
Osoby lub grupy, które uważają, że padły ofiarą niezgodnej z prawem dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność lub odmówiono im dostępu do usług lub zakwaterowania wymaganego przez prawo na mocy sekcji 508, zachęca się do skorzystania z tych procedur składania skarg. 
 
Reklamacja musi mieć formę szczegółowej pisemnej skargi i musi zawierać: 
 
  1. Pełny opis zarzutów skargi oraz wszelkie istotne fakty, w tym istotne daty
  2. Podsumowanie kroków, jakie skarżący podjął już w celu rozwiązania problemu, w tym nazwiska osób zaangażowanych oraz czy wykorzystano alternatywne sposoby świadczenia usług
  3. Oświadczenie dotyczące żądanego rozwiązania i uzasadnienie skarżącego dotyczące żądanych usprawnień w przypadku każdego dostrzeżonego naruszenia
  4. Wszelka dokumentacja pomocnicza i zrzuty ekranu dotyczące problemu
  5. Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (adres, adres e-mail i numer telefonu) składającego reklamację
 
Po wypełnieniu pisemnej skargi na podstawie art. 508 reklamację należy przesłać na adres:
 
Denise Snyder
Zastępca kuratora
Lawrence Szkoły publiczne
Ulica Haverhill 233
Lawrence, MA 01840
Fax: (978) 722-8550
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 
Osoba składająca skargę musi powiadomić Lawrence Public Schools o swoim nieformalnym zażaleniu na podstawie Sekcji 508 w ciągu dziesięciu (10) dni od zdarzenia. 
 
Kopia skargi może, w stosownych przypadkach, zostać wysłana do Lawrence Pubic Schools Media, IS&T oraz do osób zaangażowanych w celu przeglądu i dyskusji w celu znalezienia najlepszej alternatywy i rozwiązania skargi.
 
Jeżeli Zastępca Kuratora uzna Reklamację w części lub w całości za zasadną, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Zastępca Kuratora pokieruje rozstrzygnięciem Reklamacji i zawiadomi Skarżącego o tym rozstrzygnięciu.
 

Poufność

 
Lawrence Public Schools dołoży wszelkich starań, aby zachować poufność informacji udostępnianych przez cały proces składania skarg. Jednak ujawnienia mogą być wymagane w celu ustalenia faktów lub podjęcia działań mających na celu rozwiązanie skargi. W ograniczonych przypadkach, w których konieczne jest ujawnienie, ujawnienia będą ograniczone do osób niezbędnych do przeprowadzenia procesu ustalania faktów lub w inny sposób zareagowania na skargę. Wszystkie osoby zaangażowane w skargę zostaną poinformowane o znaczeniu poufności w procesie i poproszone o zachowanie poufności informacji omawianych podczas procesu ustalania faktów oraz tożsamości osoby składającej skargę. 
 
Osoba składająca skargę powinna rozumieć, że w przypadku, gdy skarga jest skierowana konkretnie przeciwko jednej lub większej liczbie określonych technologii elektronicznych i informatycznych (E&IT), sama skarga lub jej części zostaną ujawnione tym departamentom i osobie (osobom) w celu odpowiedzi .
 
Osoba składająca skargę powinna również zrozumieć, że w przypadku, gdy skarga jest skierowana przeciwko jednej lub większej liczbie osób, sama skarga lub jej części zostaną ujawnione tej osobie (osóbom) w celu udzielenia odpowiedzi.
 

Środki zaradcze dotyczące ułatwień dostępu

 
Szkoły publiczne w Lawrence nałożą środki zaradcze mające na celu skorygowanie dyskryminujących skutków poszkodowanych, aby zapobiec powtórzeniu się jakichkolwiek czynów zabronionych.
 
Możliwe środki naprawcze w ramach tej procedury składania skarg obejmują kroki naprawcze, działania mające na celu odwrócenie skutków dyskryminacji oraz środki mające na celu zapewnienie rozsądnego rozwiązania skargi. 
 

Formalne procedury składania skarg przez Federalną Agencję

 
Zachęcamy osoby lub grupy do korzystania z procesu Lawrence Public Schools w celu rozwiązywania skarg związanych z niepełnosprawnością. Jednak osoby lub grupy, które mają zażalenia lub skargi przeciwko Lawrence Public Schools w związku z naruszeniem sekcji 508 ustawy o rehabilitacji lub poprawionej ustawy o Amerykanach z niepełnosprawnościami (ADAAA), mają również prawo do złożenia skargi do wyznaczonej agencji federalnej.
 
Biuro Praw Obywatelskich (OCR)
US Department of Education
Piętro 8th
Plac Pocztowy 5
Boston, MA 02109-3921
Telefon: (617) 289-0111
TDD: 800-877-8339
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 

Dokumentacja

 
Lawrence Public Schools zachowa akta i zapisy związane ze Skargami i zapewni poufność takich akt i zapisów zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi.