Spesialpedagogisk rådgivende kabinett

Når vi går inn i neste fase av vårt nye kontor for studentstøttetjenester, har medlemmer av det lokale skoledistriktet så vel som foreldreledere blitt invitert til å tjene i et spesialundervisningsråd. Tidligere opprettet Lawrence Public School-distriktet en styringskomité for å vurdere behovene til elever som går over til økte muligheter for inkludering. Denne komiteen gjorde utmerket arbeid og bidro til å lansere vedvarende og voksende modeller for fremragende program for studenter med autisme. Ettersom vi fortsetter å vurdere vår bredere visjon for inkluderende muligheter, ønsker vi å etablere et Advocacy Cabinet for å hjelpe oss med å veilede kontinuerlig forbedring og kommunikasjon til det større samfunnet. Kabinettet ser frem til å dele en nylig utviklet arbeidsdefinisjon for inkludering for Lawrence Public Schools.

Det første møtet for det nyopprettede spesialpedagogiske rådet ble holdt mandag 9. desember.

Som en del av den første agendaen for spesialundervisningsrådgivningsskapet, har Lawrence Public Schools utviklet en definisjon for inkludering av elever i skolene våre.