Hvert år utgir Massachusetts Department of Elementary and Secondary Education et rapportkort for hver skole og distrikt i staten. Akkurat som en elevs rapportkort viser hvordan de gjør det i forskjellige klasser, er skole- og distriktsrapportkort utformet for å vise foreldre og fellesskapsmedlemmer hvordan en skole eller distrikt gjør det i forskjellige områder. Rapportkort fremhever en skoles eller distrikts styrker, så vel som eventuelle utfordringer som må løses for å sikre at behovene til alle elever blir dekket.

Massachusetts ser på familier og samfunnet som viktige partnere i en skoles suksess og har jobbet for å sørge for at rapportkortene er utformet som brukervennlige verktøy som gir meningsfull informasjon.

Hvis du har spørsmål om årsrapporten eller hvordan du kan bruke den til å hjelpe barnet ditt til å vokse sterkere faglig, vennligst kontakt barnets skole. Skolens rektor og ansatte hjelper deg gjerne.