Skjemaer

Finans- og budsjettskjemaer

Vennligst bruk dokumentet(e) og skjema(ene) om økonomi og budsjett, Munis System og Timelister.

timelister

Skjemaer

MUNIS


Skjemaer for samfunns-, familie- og studentengasjementtjenester

Skjemaet(e) og dokument(ene) nedenfor er relatert til familie- og studentengasjement.


Skjemaer for administrasjon av fasiliteter

Nedenfor er skjema(er) for leie av skoleanlegg.


Personellformer

Nedenfor er en liste over medisinske, refusjons-, ytelsesskjemaer og mange andre skjema(er) og dokumenter relatert til Human Resources. 

Advance / Master Educator

Informasjon om fordeler

Tariffavtaler

Informasjon om depresjon og selvmord
 
 
Informasjon om ansatthjelpsprogram
 

Nyhetsbrev for ansatte

Helse- og tannskjemaer

Livsforsikringsskjemaer

TSA-informasjon

Personalpolitikk

Refusjonsskjema

Vei til lisens

 


Produksjonssenterskjemaer

Nedenfor er det interne skjemaet for å legge inn en utskriftsforespørsel ved å bruke LPS Production Center for store dokumenter og mer tilfeldige sortimentsutskrifter.


Skjemaer for skolesikkerhet

Nedenfor er skjema(er) knyttet til skolesikkerhet.


Topp