Engasjementverktøykasse

Denne ressurssiden gir veiledning og verktøy til støtte for distriktets engasjementsverdier og retningslinjer, og inkluderer tipsark, planleggingsråd og prøvemateriale. Siden er ikke en uttømmende liste, men snarere en verktøykasse som vil fortsette å utvikles etter hvert som ny læring dukker opp, og en som bør sees på som en ressurs for å hjelpe skoler uansett hvor de er i egen innsats. Du er også invitert til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler. Du må aktivere Javascript for å kunne se den. til denne siden. 

Skoler oppfordres til å kontakte sine Kontakter for engasjementteam for veiledning og konsultasjon.

 • Innbydende muligheter
  Ansvaret for å samarbeide i tjeneste for elevenes suksess deles likt av skoler, familier og elever, men det er skolene som har ansvaret for å formidle invitasjonen til partneren. Proaktive muligheter til å ønske familier og studenter velkommen inn i våre lokalsamfunn, og gi ressurser og veiledning, legger grunnlaget for relasjonsbygging. 
   
 • kommunikasjon
  Distriktet og skolene våre forplikter seg til kommunikasjonsmetoder som er innbydende og tilgjengelige for våre elever og familier. Dette inkluderer tolkning, oversettelse til språk med høy forekomst, samt å sikre at meldinger er sjargongfrie. I den grad det er mulig, bør kommunikasjonen være personlig og sørge for toveis dialog eller respons. 
   
 • Fremme roller foreldre kan spille for å støtte elevenes resultater 
  Forskning peker på fem vaktmesterroller som er velprøvde strategier for å støtte studentenes akademiske suksess. Skoler kan hjelpe familier ved å maksimere mulighetene til å informere, oppmuntre og fremme disse rollene. 
   
 • Foreldre/familie partnerskap
  Mange verktøy for å bygge proaktive partnerskap med familier begynner med proaktiv og kontinuerlig kommunikasjon (se ovenfor for kommunikasjonsverktøy). Det er mange måter å fortsette og utdype det partnerskapet på. Linket her er bare noen få måter å vurdere.
   
 • Foreldre/familie delt beslutningstaking
  Skoleforbedring oppnås best gjennom en felles beslutningsprosess som involverer alle interessenter. Rettferdig engasjement krever at skoleledere deler makt med elever, familier og ansatte. I en slik modell er skolens beslutninger sentrert om elever og inkluderende hensyn til kontekst, fellesskap og kapasitet. Skoler kan fremme felles beslutningstaking ved å etablere inkluderende muligheter for å bringe foreldre, elever og lærere sammen for samarbeidsstyring. 
   
 • Studentstemme og delt beslutningstaking
  Studentinvolvering i beslutningstakingspolitikk fremmer elevstemme og lederskap ved å gi veiledning til både skoler og elever om styringsmuligheter på skole- og distriktsnivå, samtidig som den effektivt sikrer inkludering av distriktets videregående elever i distriktsnivå styrende organer.