Administratorlisenser
Vennligst bruk DESE's Verktøy for lisenskrav for å identifisere veien/kravsettet som passer best for deg.
 
Alternativer for administratorlisens
Det er flere alternativer for administrative lisenser i Massachusetts
 • Rektor/Assisterende rektor – PreK-6 / 5-8 / 9-12
 • Skolebedriftsadministrator – alle nivåer
 • Spesialundervisningsadministrator – alle nivåer
 • Superintendent/Assistent Superintendent – ​​Alle nivåer
 • Veileder/direktør – Nivå avhenger av forutsetningslisens*
*Pedagoger som søker om veileder-/styrelisens må spesifisere en bestemt rolle. 
  Vennligst bruk DESE's Verktøy for lisenskrav for å se tilgjengelige roller for disse lisensene.
 
Midlertidig lisens
 • Gyldig i ett (1) kalenderår
 • Kan ikke forlenges eller fornyes
 • Har gyldig lisens
 • Har vært ansatt i en annen stat under en gyldig lisens eller sertifikat som kan sammenlignes med en innledende lisens fra Massachusetts i minst tre (3) år
 • Har IKKE bestått eller ikke bestått kommunikasjons- og leseferdigheter MTEL
 
Foreløpig lisens (kun superintendent/assistent superintendent lisens)
 • Gyldig for fem (5) års ansettelse
 • Kan ikke forlenges eller fornyes
 • Har en bachelorgrad
 • Har bestått Kommunikasjons- og leseferdigheter MTEL
 
Opprinnelig lisens
 • Gyldig for fem (5) års ansettelse
 • Kan ikke forlenges
 • Har bestått Kommunikasjons- og leseferdigheter MTEL
 • Fullført en (1) av følgende veier:
 • Et statlig godkjent pedagogforberedelsesprogram
 • An læretid
 • Panelgjennomgang 
PAL-vurdering 
 • Per 1. september 2014, lærere søker sin første administratorlisens – rektor/assistent rektor ved innledende nivå må demonstrere vellykket anvendelse av profesjonelle standarder for administrativt lederskap gjennom fullføring av en Ytelsesvurdering for innledende lisens (MA-PAL).
SEI-godkjenning
 
Profesjonell lisens
 • Gyldig i fem (5) kalenderår
 • Kan fornyes hvert femte (5) år (se Profesjonell lisensfornyelse)
 • Kravene for hver administratorlisens på profesjonelt nivå er unike for hvert lisensfelt. 
 
Ofte stilte spørsmål for administratorer 
 
Jeg er i ferd med å få min første lisens som administrator og vil gjerne ta "Panel Review"-veien. Hva er kravene og hvordan sender jeg inn dokumentasjon?
 • Du må bekrefte at du er kvalifisert ved å sende inn en offisiell karakterutskrift til DESE som bekrefter at du har fullført et post-baccalaureate-program i ledelse/administrasjon ved en akkreditert institusjon; eller send et brev, på offisielt brevpapir signert av en hovedadministrator, som bekrefter at du har fullført tre hele års ansettelse i en utøvende, ledelses-, leder-, tilsyns- eller administrativ rolle. 
 • Send også inn en CV og en skriftlig forespørsel om panelgjennomgang til Bob Johnsons oppmerksomhet for å sette i gang prosessen. Du vil bli kontaktet med ytterligere instruksjoner om hvordan du kan fullføre panelgjennomgangen. (DESE)
 
Hva er PAL-vurderingen?
PAL består av fire prestasjonsvurderingsoppgaver som reflekterer skoleledernes autentiske arbeid. Oppgavene utvikles i samarbeid med pedagogiske ledere i Massachusetts, fakultet og statlige tjenestemenn og er ment å fullføres som en del av en forberedelsesvei.
De fire oppgavene i PAL-vurderingen er:
1 - Ledelse gjennom en visjon for høystudenter 
2 - Prestasjonsinstruksjonsledelse for en profesjonell læringskultur
3 - Lederskap i å observere, vurdere og støtte individuelle lærers effektivitet
4 - Ledelse for familieengasjement og samfunnsengasjement
 
Hvor lang tid vil det ta å fullføre PAL-vurderingene?
Det er fire oppgaver som omfatter PAL-vurderingen. For øyeblikket, under felttesten, har det blitt anslått at hver oppgave kan ta opptil 40 til 80 timer å fullføre. Dette vil selvfølgelig variere avhengig av den enkelte. Se PAL for detaljer.
 
Tilbyr DESE ressurser for administratorer for å hjelpe dem i deres stilling?
Ja, DESE tilbyr et bredt utvalg av ressurser for å hjelpe dem i rollen som administrator, for eksempel vurdering, budsjett, Edwin Analytics, økonomi, tilskudd/finansieringsmuligheter, lover og forskrifter, ernæring, skoleprofiler og skolesikkerhet.
 
Hvis du trenger hjelp til å forstå prosessen eller ønsker veiledning, vennligst kontakt:
 
Lisa Lanteigne
HR-lisensspesialist
978-975-5900  
x 25632