Tilgjengelighetsverktøy

SUPERINTENDENTSØKET ER PÅ!

Alma Advisory Group leder søket etter den neste superintendenten i Lawrence Public Schools. Alma er et nasjonalt ledersøkefirma som er kvinne- og minoritetsledet. Organisasjonen bruker en samfunnssentrert, transparent, inkluderende og rettighetsfokusert tilnærming for å finne dyktige ledere for skolesystemer. Alma vil legge til rette for en planleggingsprosess med styret for å gjennomføre dette søket og lede fokusgrupper og interessentmøter for å muliggjøre autentisk engasjement i å bestemme den riktige kandidatprofilen for den neste lederen av Lawrence Public Schools.

Tidslinje for Superintendent Search

des - feb

2023-24
 

Innspill fra interessenter

Innspill fra interessenter bidrar til å informere om rekruttering og screening

Nettverksoppsøk for å begynne å identifisere potensielle kandidater

feb - mar

2024
 

Samfunnsrapport, rekruttering begynner

Profil ferdigstilt og lagt ut

Rekruttering og screening starter

April

2024
 

Semifinalist- eller finalistrunde

Intervjuer er prestasjons- og kompetansebaserte

Finalistrunden inkluderer muligheter til å engasjere seg fullt ut med LAE-medlemmene og samfunnets interessenter

apr - mai

2024
 

Akseptert tilbud, fullfør induksjonsplaner

Når kandidaten er valgt, planlegger LAE for overgang og induksjon av den påkommende superintendenten

Lawrence Public Schools-logo

Sentralkontoret

237 Essex Street, Lawrence, MA 01840
Telefon 978-975-5900 Fax 978-722-8544

         

Familieressurssenter

237 Essex Street. 4th Floor, Lawrence, MA 01840
Telefon 978-975-5900 Fax 978-722-8551