Kabinett Konsultattiv dwar l-Edukazzjoni Speċjali

Hekk kif nimxu fil-fażi li jmiss tal-Uffiċċju l-ġdid tagħna tas-Servizzi ta’ Appoġġ għall-Istudenti, il-membri tad-distrett tal-iskola lokali kif ukoll il-mexxejja tal-ġenituri ġew mistiedna biex iservu f’Kabinett tal-Advocacy tal-Edukazzjoni Speċjali. Preċedentement, id-distrett tal-Iskola Pubblika ta’ Lawrence ħoloq kumitat ta’ tmexxija biex jikkunsidra l-bżonnijiet tal-istudenti li qed jagħmlu tranżizzjoni għal opportunitajiet akbar għall-inklużjoni. Dan il-kumitat għamel xogħol eċċellenti u għen biex iniedi mudelli sostnuti u li qed jikbru ta’ eċċellenza tal-programmi għall-istudenti bl-Awtiżmu. Hekk kif inkomplu nqisu l-viżjoni usa’ tagħna għal opportunitajiet inklużivi, nixtiequ nistabbilixxu Kabinett ta’ Advocacy biex jgħinna niggwidaw titjib kontinwu u komunikazzjoni lill-komunità akbar. Il-Kabinett jistenna bil-ħerqa li jaqsam definizzjoni ta’ ħidma żviluppata reċentement għall-Inklużjoni għall-Iskejjel Pubbliċi ta’ Lawrence.

It-Tnejn, 9 ta’ Diċembru saret l-ewwel laqgħa għall-Kunsill Konsultattiv tal-Edukazzjoni Speċjali li għadu kif inħoloq.

Bħala parti mill-Aġenda Inizjali għall-Kabinett Konsultattiv tal-Edukazzjoni Speċjali, l-Iskejjel Pubbliċi Lawrence żviluppaw definizzjoni għall-inklużjoni tal-istudenti fl-iskejjel tagħna.