Kull sena, id-Dipartiment tal-Edukazzjoni Elementari u Sekondarja ta 'Massachusetts joħroġ rapport card għal kull skola u distrett fl-istat. Hekk kif ir-rapport card ta’ student turi kif sejjer fi klassijiet differenti, ir-rapport cards tal-iskola u tad-distrett huma mfassla biex juru lill-ġenituri u lill-membri tal-komunità kif skola jew distrett sejrin f’oqsma differenti. Il-karti tar-rapporti jenfasizzaw is-saħħiet ta' skola jew distrett kif ukoll kwalunkwe sfidi li jeħtieġ li jiġu indirizzati sabiex jiġi żgurat li l-bżonnijiet tal-istudenti kollha jkunu qed jiġu sodisfatti.

Massachusetts tara l-familji u l-komunità bħala msieħba importanti fis-suċċess ta 'skola u ħadmet biex tiżgura li r-rapport cards kienu ddisinjati bħala għodod faċli biex jintużaw li jipprovdu informazzjoni sinifikanti.

Jekk għandek xi mistoqsijiet dwar ir-Rapport Annwali tal-Iskola jew kif tista' tużaha biex tgħin lil ibnek jissaħħaħ akkademikament, jekk jogħġbok ikkuntattja l-iskola tat-tifel/tifla tiegħek. Il-prinċipal u l-istaff tal-iskola jkunu kuntenti li jgħinuk.