Borang

Borang Kewangan & Belanjawan

Sila gunakan dokumen dan borang tentang kewangan dan belanjawan, Sistem Munis dan Helaian Masa.

Lembaran Masa

Borang

MUNIS


Borang Perkhidmatan Penglibatan Komuniti, Keluarga & Pelajar

Borang dan dokumen di bawah adalah berkaitan dengan penglibatan keluarga dan pelajar.


Borang Pengurusan Fasiliti

Di bawah adalah borang untuk menyewa kemudahan sekolah.


Borang Sumber Manusia

Di bawah ialah senarai perubatan, pembayaran balik, borang manfaat, dan banyak lagi borang dan dokumen yang berkaitan dengan Sumber Manusia. 

Pendidik Maju / Sarjana

Maklumat Faedah

Perjanjian Perundingan Kolektif

Maklumat Kemurungan dan Bunuh Diri
 
 
Maklumat Program Bantuan Pekerja
 

Surat Berita Pekerja

Borang Kesihatan & Pergigian

Borang Insurans Hayat

Maklumat TSA

Dasar Sumber Manusia

Borang Pembayaran Balik

Laluan ke Lesen

 


Borang Pusat Pengeluaran

Di bawah ialah borang dalaman untuk membuat permintaan cetakan menggunakan Pusat Pengeluaran LPS untuk dokumen besar dan lebih banyak cetakan pelbagai rawak.


Borang Keselamatan Sekolah

Di bawah adalah borang(-borang) yang berkaitan dengan Keselamatan Sekolah.


Top