Alat Kebolehcapaian

CARIAN SUPERINTENDENT DIHIDUPKAN!

Kumpulan Penasihat Alma mengetuai pencarian pengawas seterusnya di Sekolah Awam Lawrence. Alma ialah firma carian eksekutif nasional yang diterajui wanita dan minoriti. Organisasi ini menggunakan pendekatan berpusatkan komuniti, telus, inklusif dan berfokuskan ekuiti untuk mencari pemimpin berbakat untuk sistem sekolah. Alma akan memudahkan proses perancangan dengan lembaga untuk menjalankan carian ini dan mengetuai kumpulan fokus dan mesyuarat pihak berkepentingan untuk membolehkan penglibatan yang tulen dalam menentukan profil calon yang tepat untuk pemimpin seterusnya Sekolah Awam Lawrence.

Garis Masa Carian Penguasa

Dis - Feb

2023-24
 

Input Pihak Berkepentingan

Input pihak berkepentingan membantu memaklumkan pengambilan dan penyaringan

Jangkauan rangkaian untuk mula mengenal pasti calon yang berpotensi

Feb - Mac

2024
 

Laporan Komuniti, Pengambilan Bermula

Profil dimuktamadkan dan disiarkan

Pengambilan dan Saringan bermula

April

2024
 

Pusingan Separuh Akhir atau Finalis

Temu bual adalah berasaskan prestasi dan kecekapan

Pusingan akhir termasuk peluang untuk melibatkan diri sepenuhnya dengan Ahli LAE dan pihak berkepentingan komuniti

Apr - Mei

2024
 

Tawaran Diterima, Memuktamadkan Pelan Induksi

Setelah calon dipilih, LAE merancang untuk peralihan dan induksi Penguasa yang akan datang

Logo Sekolah Awam Lawrence

Pejabat Pusat

237 Essex Street, Lawrence, MA 01840
Telefon 978-975-5900 Faks 978-722-8544

         

Pusat Sumber Keluarga

237 Essex Street. 4th Tingkat, Lawrence, MA 01840
Telefon 978-975-5900 Faks 978-722-8551