Tu Voz padome ir vecāku, skolēnu, direktoru, pedagogu un kopienas vadītāju sadarbības tīkls, kas sadarbojas ar rajonu, lai dalītos informācijā, mācītos viens ar otru un viens no otra, aizstāvētu, risinātu problēmas un kopīgi paustu risinājumus, kas uzlabo mūsu skolas.