South Lawrence East Elementary Events

darbinieki ar studentiem un jauniem mēteļiem

Cradles to Crayons atnesa mūsu skolēniem jaunus mēteļus tieši aukstajam laikam. Mēs esam pateicīgi par jūsu dāsnumu. Priecīgu Pateicības dienu, šūpuļi krītiņiem un visām mūsu ģimenēm.

Direktore un skolēni pusdienās

Kas ir pusdienas bez novirzīšanas? South Lawrence East Elementary 30 studenti katru mēnesi nopelna īpašas pusdienas kopā ar direktoru Baterfīldu. Tie visi ir skolēni, kuri pastāvīgi demonstrē labu uzvedību un nesaņem nekādus "nosūtījumus" par noteikumu neievērošanu. Kā iet!

studenti rokās karogi

South Lawrence East Exchange Club pēcskolas grupas dalībnieki par godu veterānu dienai izdalīs šos ziedotos karogus katram skolēnam savā skolā. Paldies Lawrence Exchange Club un Andovers par karogu nodrošināšanu.

skolotājs uz skatuves un studenti sēž skatītājos

Vienotās skolas ietvaros notika South Lawrence East Elementary mājvieta 

mītiņš iekļaušanas veicināšanai.

Tēvocis sēž ar brāļameitu un brāļadēlu

Dienvidu Lorensa Austrumu pamatskola 27. oktobrī rīkoja spēles nakti. Pēc picas vakariņu ēšanas ģimenes baudīja dažādas spēles, ieskaitot bingo, domino, connect četrus un Uno.