Izņēmuma mācību stundu skola

7:45 - 2:45

Mob. tālr.

Fiksētais tālrunis (978) 975-5980

Fakss (978) 722-8525

Adrese

Haverhilas ielā 233

Lawrence, MA 01840 

Facebook: Izņēmuma studiju skola

Instagram: sesprīds

YouTube: Izņēmuma studiju skola

Google vietne: SES studentu un ģimenes viena pietura