Lorensa vidusskolas stundas

8:00-2:50

 

 

Mob. tālr.

Fiksētais tālrunis (978) 975-2750

reģistrācija (978) 946-0702

Fakss (978) 722-8500

Adrese

70-71 N pagasta ceļš

Lawrence, MA 01843

Facebook: Lorenss.LHS.Lancers

Instagram: Lawrenceancersbb

Tīmekļa vietne: www.lawrencehs.org

YouTube: Lorensa vidusskola