Lūdzu, ņemiet vērā, ka Lawrence Public Schools gatavojas laikapstākļu ārkārtas situācijām. Cenšoties aizsargāt savus studentus un darbiniekus, LPS ieviesīs divas jaunas ar laikapstākļiem saistītas politikas:
 
  • Par 2 stundām aizkavēta atvēršana studentiem
  • Studentu priekšlaicīga atlaišana
 
Ja superintendents īsteno kādu no šīm politikām, darbinieki un studenti tiks informēti:
vietējiem plašsaziņas līdzekļiem (TV un radio), Connect Ed ziņa uz jūsu mājām un LPS vietne.
 
 
Lūdzu, pārbaudiet savas skolas zemāk:
Lūdzu, ņemiet vērā, ka Lawrence Public Schools gatavojas laikapstākļu ārkārtas situācijām. Cenšoties aizsargāt savus studentus un darbiniekus, LPS ieviesīs divas jaunas ar laikapstākļiem saistītas politikas:
 
  • Par 2 stundām aizkavēta atvēršana studentiem
  • Studentu priekšlaicīga atlaišana
 
Ja superintendents īsteno kādu no šīm politikām, darbinieki un studenti tiks informēti:
vietējiem plašsaziņas līdzekļiem (TV un radio), Connect Ed ziņa uz jūsu mājām un LPS vietne.
 
 
Lūdzu, pārbaudiet savas skolas zemāk: