Pritaikymo neįgaliesiems įrankiai

Lawrence Public Schools pripažįsta tėvų teisę ugdyti savo vaikus ne mokykloje, kaip numatyta Bendrųjų įstatymų 76 skyriaus 1 skirsnyje. Tačiau įstatymas reikalauja, kad vaikas, ugdomas ne mokykloje, taip pat turi būti instruktuotas. iš anksto patvirtintas viršininko arba jo įgalioto asmens. Lawrence Public School rajonas nepatvirtina mokymo namuose programų, skirtų mažiau nei dieninei mokymo programai.

Tėvai/globėjai, prieš pradėdami ugdymo namuose programą, kasmet turi gauti mokyklų vadovo arba jo/jos paskirto asmens patvirtinimą. Užpildytas paraiškas prašome siųsti el. paštu arba el. paštu žemiau nurodyta kontaktine informacija.

Lawrence Public Schools logotipas

Centrinis biuras

237 Essex Street, Lawrence, MA 01840
Mobilus telefonas 978-975-5900 faksas 978-722-8544

         

Šeimos išteklių centras

237 Essex Street. 4th Floor, Lawrence, MA 01840
Mobilus telefonas 978-975-5900 faksas 978-722-8551