ტუ ვოზის საბჭო

Tu Voz-ის საბჭო არის მშობლების, სტუდენტების, დირექტორების, მასწავლებლებისა და თემის ლიდერების ერთობლივი ქსელი, რომელიც თანამშრომლობს რაიონთან, რათა გაუზიარონ ინფორმაცია, ისწავლონ ერთმანეთი და ერთმანეთისგან, ადვოკატირდნენ, პრობლემების გადაჭრას და კოლექტიური ხმა მიაწოდონ გადაწყვეტილებებს, რომლებიც აუმჯობესებენ ჩვენს სკოლებს.


სკოლები