სამხრეთ ლოურენსის აღმოსავლეთის დაწყებითი საათები

დილის 7:50 საათიდან საღამოს 2:50 საათამდე

ტელეფონი

მიწა (978) 975-5970

ფაქსი (978) 722-8537

მისამართი

კროუფორდის ქუჩა 165

ლოურენსი, MA 01843

YouTube: სამხრეთ ლოურენს ისტ დაწყებითი