სკოლა განსაკუთრებული სწავლების დანართი ღონისძიებები

სტუდენტების სურათი მისასალმებელი ნიშნის წინ

Unified Champ Schools-ის მეშვეობით SES-ის დანართს აქვს პარტნიორობა ბრიუს სკოლასთან. ბრიუს და ანექსის სტუდენტების ჯგუფმა დახატა WELCOME ფრესკა დანართში, ნეირომრავალფეროვნების აღსანიშნავად.