ლოურენს ოჯახის საჯარო აკადემიის საათები

Pre-K (AM სესია) 7:50 - 10:35

წინასწარი K (PM სესია) 12:05 - 2:50

საბავშვო ბაღი 7:50 - 2:50

ტელეფონი

მიწა (978) 722-8030

ფაქსი (978) 689-2824

მისამართი

ლოუელის ქუჩა 526

ლოურენსი, MA 01841

YouTube: LFPA