ჰენესის სკოლის საათები

Pre-K (AM სესია) 7:50 - 10:35

წინასწარი K (PM სესია) 12:05 - 2:50

კლასები (K-2) 7:50 - 2:50

ტელეფონი

მიწა (978) 975-5950

ფაქსი (978) 722-8529

მისამართი

122 ჰენკოკის ქუჩა

ლოურენსი, MA 01841

Twitter: @HennesseySchool

Facebook: hennesseyschool

YouTube: ჰენესის სკოლა