კალენდარი

2023-2024 სტუდენტები, საოჯახო და პერსონალის კალენდრები

გთხოვთ, გაეცნოთ შემდეგ დოკუმენტებს დამატებითი ინფორმაციისთვის შვებულების თარიღების, სკოლის არდადეგების და ადრეული გათავისუფლების დღეების შესახებ.

 

2022-2023 სტუდენტები, საოჯახო და პერსონალის კალენდრები

გთხოვთ, გაეცნოთ შემდეგ დოკუმენტებს დამატებითი ინფორმაციისთვის შვებულების თარიღების, სკოლის არდადეგების და ადრეული გათავისუფლების დღეების შესახებ.


სკოლები