ბრენის სკოლის საათები

Pre-K (AM სესია) 7:50 - 10:35

Pre-K (PM Session) 12:05 - 2:50

საბავშვო ბაღი 7:50 - 2:50

 

ტელეფონი

მიწა (978) 975-5932

ფაქსი (978) 722-8520

მისამართი

ოსგუდის ქუჩა 114

ლოურენსი, MA 01843

Facebook: JohnBreenSchool

YouTube: ბრინის სკოლა