אירועי נספח בית הספר ללימודים חריגים

תמונה של תלמידים מול שלט קבלת פנים

דרך Unified Champ Schools, לנספח SES יש שותפות עם בית הספר ברוס. קבוצת הסטודנטים של ברוס ואנקס ציירה ציור קיר של WELCOME באגף, לאור חגיגת המגוון הנוירודיסיטי.