שעות הלימודים של רולינס

Pre-K (מפגש AM) 7:50 בבוקר - 10:35 בבוקר

Pre-K (מפגש PM) 12:05 - 2:50

גן ילדים 7:50-2:50

 

טלפון

טלפון נייח (978) 722-8190

פקס משרד (978) 722-8512

פקס אחות (978) 722-8515

כתובת

רחוב האוורד 451

לורנס, MA 01841