שעות האקדמיה של בית הספר התחתון

8: 00: 2pm

טלפון כיתה ט'

טלפון נייח (978) 946-0710

פַקס (978) 722-8526

טלפון כיתה ט'

טלפון נייח (978) 946-0735

פַקס (978) 722-8502

כתובת

כביש הקהילה הצפוני 70-71

לורנס, MA 01843