Lawlor Events

תלמידים ופרויקט מלאכת לב

בית ספר Lawlor עושה מלאכת יד לחלוק איתם ולהודות לוותיקים.

"וותיקים הם הלב של אמריקה"

תמונה של Classroom

כיתת הגן של מר ג' ב-Lawlor לומדת דברים חדשים!