Lawlor Events

מונטאז' של תלמידים צעירים שעושים פעילויות בכיתה

ב-Lawlor School Acceleration Academy, אנו מאמינים בכוחה של למידה. אנו מבינים שלכל ילד יש מתנה ותפקידנו לעזור להם לרתום את המתנה הזו כדי שיוכלו להצליח בבית הספר וגם בחיים. המנהלים, המורים והצוות שלנו עובדים קשה מדי יום כדי לספק לתלמידים שלנו סביבה מגרה ומתאימה מבחינה התפתחותית. להיות לומדים להוטים שחביבים זה לזה היא תכונה מוערכת ב- Lawlor.

תלמידים ופרויקט מלאכת לב

בית ספר Lawlor עושה מלאכת יד לחלוק איתם ולהודות לוותיקים.

"וותיקים הם הלב של אמריקה"

תמונה של Classroom

כיתת הגן של מר ג' ב-Lawlor לומדת דברים חדשים!