Tu Voz խորհուրդը ծնողների, ուսանողների, տնօրենների, մանկավարժների և համայնքի ղեկավարների համագործակցային ցանց է, որը համագործակցում է շրջանի հետ՝ կիսելու տեղեկատվություն, սովորելու միմյանց հետ և միմյանցից, պաշտպանելու, խնդիրների լուծման և մեր դպրոցները բարելավող լուծումների համար հավաքական ձայն բերելու համար: