PRPIL-ի չորսից ինը ամիս տևողությամբ ծրագիրը ժամանակավոր լիցենզիա ունեցող անհատների համար, ովքեր ցանկանում են հետամուտ լինել կատարողականի վերանայման գործընթացին մինչև սկզբնական լիցենզավորումը   
https://www.classmeasures.com/essential-prpil-information